Fandus skal motivere barn til å lytte til og gjenkjenne lyder og bilder. Fandus er utarbeidet med tanke på barns språklige og fonologiske utvikling. Hva er det de yngste barna har glede av og som gir læring med tanke på fokus på lyd? Svaret er; alt av å lytte til dyrelyder, instrumenter, bokstaver/tall osv. Fandus skal lære barna på en morsom måte å fokusere på lydene rundt seg og etter hvert få forståelse for bokstaver og finne første lyden i ord.
Dette er en sentral del av barnets språklige læring. Oppgavene er varierte både i form og vanskelighetsgrad.

Appen kan brukes som et supplement til pedagogisk materiale for foreldre, barnehager og skoler. Det er en pedagogisk app, hvor målet er læring via morsomme oppgaver som premieres med gullstjerner. Disse gullstjernene kan barna bruke for å kle ut Fandus slik de ønsker selv. Dette er en motivasjonsfaktor ved spillet.

Nivåer

Appen er delt i 3 nivåer, fra det enkle til det mer komplekse.

Nivå 1

Inneholder spill hvor barnet kan øve seg på å lytte til og gjenkjenne dyrelyder, farger og instrumenter. Fokuset er at et objekt har en lyd. Vi har forsøkt å få til en morsom tilnærming til det som etter hvert utvikler seg til skriving og lesing, fra å fokusere på lyder i dagliglivet til senere å fokusere på lyder av bokstaver og lyder av ord.

Disse oppgavene er tilpasset barn i 2-3 års alderen, men kan også være nyttige for barn i andre aldre.

Nivå 2

Passer godt når barnet begynner å fokusere på mengde, at det er forskjell på mye og lite og vil telle. Oppgavene tar også for seg det å se ting i sammenhenger ved å finne hva som passer sammen, og at ord høres like ut.

Inneholder spill hvor barnet kan øve seg på mengde, rim og mer avanserte dyr. Disse oppgavene er tilpasset barn i 4-5 års alderen, men kan også være nyttige for barn i andre aldre.

Nivå 3

Her er fokus på bokstaver, tall, rim og det å forstå et begrep har en startlyd.

Fra å ha forstått rim, går de videre til å forstå at et begrep starter på en lyd. I begynnelsen hører de første konsonant og vokal, for eksempel KA er KAtt og ikke MUs, dette kommer før et barn kan høre at katt begynner med K. Vi har derfor valgt å holde oss til begreper som begynner med konsonant og vokal. Her er det mange oppgaver å velge i som fint kan gjøres flere ganger. Dette er et viktig nivå på veien til å forstå lese- og skriveprosessen. Dette nivået kan fint brukes i første klasse og passer spesielt godt for de barna som trenger noe mer tid før de forstår lydering i leseprosessen.

Disse oppgavene er tilpasset barn på 5+ år, men kan også være nyttige for barn i andre aldre.

Oppgavene

Vi har flere oppgaver fordelt på de tre nivåene.

Farger

Her har man flere spill hvor man skal finne riktig farge. Det starter enkelt med å vise bildet samtidig som man hører lyden. Gradvis blir utfordringene vanskeligere.

Dyrebilder

Her får barna se bilder i flere forskjellige formater. På det laveste nivået har vi tegneserieversjon av dyr, mens for de litt eldre barna så bruker vi virkelige bilder. Oppgavene går ut på å kombinere navn på dyr med riktig bilde.

Dyrelyder

Her kombinerer vi bilder av tegneserieversjonen av dyr med lyden disse dyrene lager i virkeligheten.

Instrumenter

Her må barna velge riktig instrument i henhold til lyden de hører.

Lydbrett

Dette er en måte for barna å utforske lyd og farge på en gang. Hvert brett har en distinkt lyd og en hel skala av toner å utforske. Fargene og lyden endrer seg etter hvor på skjermen man trykker sånn at man bl.a. kan spille kjente barnesanger som “Lisa gikk til skolen” samtidig som man får en fargerik opplevelse.

Mengde

I denne oppgaven skal barna se og høre forskjellige mengder. Det brukes konkreter som blyanter, stjerner og terninger.

Rim

Til vanlig begynner barn med nonsensrim, d.v.s. at de hører at ord ligner på hverandre, men de forholder seg normalt ikke til virkelige ord.

Etter hvert går de over til å forstå at reelle begreper i hverdagen høres like ut og at det er enkelte lyder som skiller de fra hverandre. Vi har laget mange morsomme oppgaver basert på enkle, reelle ord som er vanlige i hverdagen. Dette er et nivå i fonologisk utvikling som de aller fleste barn går igjennom  og som de synes er gøy.

I disse oppgavene skal barna høre på lyden av ordet og finne ut hvilket annet ord det rimer på. Man har 2-4 valg basert på vanskelighetsgrad. For eksempel “hus” rimer på “mus”.

Lyd

Her har vi laget åtte forskjellige miljøer man kan navigere i og finne hvilken ting eller aktivitet som passer til lyden man hører. Vi har baderom, stue, soverom, by, gård og mye annet spennende.

Hører til

I denne oppgaven skal barna velge to ting som hører sammen. Begrepene er valgt etter hva barn i Norge blir disponert for, begreper som brukes i dagliglivet. De  er tenkt etter hva som passer for aldersgruppen og som de etter hvert bør vite noe om. Det kan for eksempel være solbriller og sol, salt og pepper og mange flere.

Tall

Her skal barna assosiere tallene 1-10 med et utvalg mengder som fingre og epler. Samtidig skal de også lære å gjenkjenne tallene i seg selv.

Bokstaver

Her skal barna lære lyden og formen på bokstavene. Lyden er gjerne navnet på bokstaven eller lyden på bokstaven. Vi har både store og små bokstaver og vi bruker introduksjonsrekkefølgen som de har når de starter på skolen.

Startlyd

Her skal barna kunne gjenkjenne hvilke bokstaver forskjellige ord starter på.

Belønninger

Mens spilleren spiller så vil man samle stjernemynter. Disse stjernemyntene kan spilleren bruke til å låse opp utstyr som Fandus kan bekles med; drakter, hår, hatter, øyne og smykker.

Profiler

I denne appen kan man ha opp til 5 forskjellige profiler. Disse kan man gi et navn, og de trenger ikke være navnet på ekte personer. For hver profil har man også mulighet til å definere sin egen avatar.

Mens man spiller så samler man opp stjernemynter, men man samler de kun til den aktive profilen. Det betyr også at Fandus vil se forskjellig ut basert på hvilken profil som er valgt.